TOASTER: New, two slice, slide through, black, $40.00, Text only 716-708-XXXX